Galeria Obrazów

Galeria Giza

Józef Hałas – ZESTAW OBRAZÓW

Teksty

„(…)Malarzowi przede wszystkim potrzebna jest wrażliwość. To nie musi być wrażliwość ukierunkowana plastycznie, ale w ogóle – wrażliwość na świat.(…) Natura jest ważna. W naturze jest wszystko, tylko trzeba to odkryć. Tu muszę dodać: malarstwa się nie wymyśla, do malarstwa się dochodzi.(…)” Józef Hałas w rozmowie z Cezarym Kaszewskim, maj 1992