Galeria Obrazów

Galeria Giza

Marek Kamieński 1

Teksty

(…) chcę dalej malować obrazy, które dobrze świadczyłyby o moim poczuciu humoru, u widza powodowałyby uśmiech(…) fragment wywiadu Krzysztofa Stanisławaskiego z Markiem Kamieńskim, Katowice 2008 r.