Galeria Obrazów

Galeria Giza

Michał Kubiak- Jerzy Duda-Gracz

Biografia

Michał Kubiak, urodził się 9 stycznia 1946 r.Studiował w PWSSP w Poznaniu w latach 1962-1972. Dyplom w pracowni rzeźby doc. Olgierda Truszyńskiego. Od 1972 r. bierze udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prace w zbiorach muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w galerii „ZAR” w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.