Galeria Obrazów

Galeria Giza

Stanisław Wójtowicz

Teksty

Przytaczam w całości piękny tekst Heleny Blum z 1981.

„Stanisław Wójtowicz jest organizacją na wskroś artystyczną, żyje wyłącznie sprawami tylko sztuki i po prostu nie ma czasu, nawet jedzenie czy spanie, jest dla niego problemem. Gdyby nie czujna obecność jego małżonki Marii, następowały by dla niego liczne powikłania. Posiada jednak osobowość tak urzekającą, że Maria przekształciła się w malarkę, rzucając studia uniwersyteckie. Przed laty kryła się ze swym malarstwem , dziś jednak posiada znane nazwisko jako malarka „naiwna” tj. nieprofesjonalna. Cechą sztuki Stanisława Wójtowicza i jego żony Marii z Tarnawskich jest właśnie wielka szczerość, świeżość i bezpośredniość, właściwa tylko wielkim artystom. Osobowośc Stanisława jest bardziej skomplikowana. Cechuje go prawdziwa niezależność  i to zarówno w sztuce jak i w życiu. Należy do pokolenia, którego twórczość krystalizowała się po 1945.”