Galeria Obrazów

Galeria Giza

Zbigniew Makowski, praca na papierze

Biografia

Zbigniew Makowski, 1974 r.

Zbigniew Makowski, urodził się 31.01.1930 w Warszawie. W 1956 ukończył warszawska ASP, w pracowni K. Tomorowicza. Malarz, poeta; w 1962 przebywał we Francji i brał udział w wystawie „Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases” w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczna, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną; w latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów; które wykonane na podłożu z pergaminu – sprawiają wrażenie stron wyjętych z tajemnych ksiąg. W latach 70-tych i 80-tych maluje ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty „Vale ergo polia, Et ibam in profundis”.W 1991, jego rozbudowana kompozycja „Mirabilitas secundum diversos modos exire potest a rebus” zostala podarowana przez polski rząd genewskiej siedzibie ONZ. Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa. Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyka. Łącząc w swoich kompozycjach znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i surrealistyczne. Zmarł 19.08.2019 w Warszawie.