Galeria Obrazów

Galeria Giza

Bartłomiej Radosz – prace na papierze

Nagrody

Nagrody

I miejsce w konkursie „Ziemia Myszkowska – krajobraz, tradycje, współczesność, przyszłość” 2000 rok
I miejsce w VIII Ogólnopolskim konkursie malarskim w Ciechocinku „Człowiek i jego praca”
2000 roku
Wyróżnienie specjalne w IX Ogólnopolskim konkursie malarskim w Ciechocinku 2001 rok
I miejsce w konkursie ”Beskidzkie Impresje Plenerowe” Szczyrk 2001 rok
Wyróżnienie w konkursie Z okazji 620 – lecia Żarek 2002 rok
Wyróżnienie w X Ogólnopolskim konkursieMalarskim w Ciechocinku 2002 rok
Wyróżnienie Honorowe w I Międzynarodowym Konkursie Malarskimw Ciechocinku 2003 rok
I miejsce w Konkursie „Śladami myśli Ojca Świętego Jana Pawła II” Kielce 2006 rok
II miejsce w Konkursie „Jesień życia w oczach młodego artysty” Kielce 2006 rok
I miejsce w Konkursie Malujemy pałacyk Kielce 2008 rok
II miejsce w Konkursie Ergo HestiaKielce 2008 rok
Wyróżnienie Rady Wydziału MalarstwaASP Kraków – po I roku studiów 2010
Wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa ASP Kraków -po II roku studiów 2011