Galeria Obrazów

Galeria Giza

Beata Bigaj – zestaw 2

Nagrody

1994: Stypendium „The Elizabeth Greenshield Foundation”. 1996: Nagroda D’Ann i Gus’a Mazocca za rok akademicki 1995/96 – Najlepsze dzieło z zakresu grafiki warsztatowej, wybrane spośród prac III i IV roku studiów, ASP Kraków; 1997: Medal JM Rektora ASP w Krakowie; 1998: Grand Prix Konfrontacji Najmłodszych Artystów Krakowskich i Bratysławskich „Myślenice 98”. 2008: Stypendystka „Młoda Polska”, Warszawa