Galeria Obrazów

Galeria Giza

Jarosław Modzelewski – trzy obrazy

Wystawy

1989 – „Tato, rączki to ludziki! Tato, rączki to armatki!”, Galeria Zderzak, Kraków
1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn
1995 – „Nie dosyć, że kalectwo, to w dodatku wieczność”, Galeria Zderzak, Kraków
1996 – „Andrzej Wróblewski – Jarosław Modzelewski”, Galeria Zderzak, Kraków
1997 – „Okolice pracowni na peryferiach”, Galeria Zderzak, Kraków
1999-2000 – „Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Wiedeń – Budapeszt
2000  –  „Przegląd z malarstwa”, Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, Gdańsk
2001  – Irreligia, Atelier 340, Bruksela
2004  –  „Wisła”, Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2005  –  „Kilka wątków”, Muzeum Górnośląskie, Bytom; Moskwa – Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria        Sztuki, Warszawa oraz Galeria Trietiakowska, Moskwa
2006  –  „Malarstwo”, Galeria DAP, Warszawa, (z okazji przyznania nagrody im. Cybisa); „Malarstwo Polskie na początku XXI wieku”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2008  –  „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem)
2009  – Otwarta Pracownia, Kraków; Elektrociepłownia – impresje, Mieszkanie 23, Kraków; „Gender – check”, MuMok, Wiedeń ( wspólnie z Markiem Sobczykiem); „Iluminacje”, Salon Akademii, Warszawa
2010  –  „A. Przyroda B. Przemysł C. Kultura i wypoczynek (szeroko rozumiane)”, Galeria Atak, Warszawa;
2011  –  „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2011/2012  – „Tur an Tur. Obok. 1000 lat sąsiedztwa w sztuce. Martin Gropius Bau”, Berlin ( wspólnie z Markiem Sobczykiem)
2012/2013 – Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
2013 – „Stare papiery”, Galeria Bielska BWA; „Minister nie aprobuje takich wypowiedzi albo Metapolityka”,

Ekspozycja „Stare papiery”, składa się z dwóch części; pierwszą stanowią szkice, rysunki i szablony z początku lat 80. (m.in. do obrazu Bieg czerwonych ludzi” z 1983 roku), kiedy autor analizował problematykę znaków, symboli, ich wzajemnych relacji w obrazach emblematycznych, szkicach i rysunkach kryptopolitycznych. Druga część to wielkoformatowe papiery z lat 1985-1988 ilustrujące ekspresjonistyczny wątek w twórczości Modzelewskiego (akcje i pokazy GRUPPY). Wśród nich prace o tematyce historyczno-biograficznej przedstawiające portrety niemieckich poetów i myślicieli – Hölderlina i Schillera – powstałe w czasie III akcji malowania w Dziekance” w 1985 roku.

Dokumentacja fotograficzna wystawy

x

x

x

………………………………………………………………………………………………………….

2013 Galeria Zderzak, Kraków; „Drzwi otwarte”, Galeria Ego, Poznań
2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków
2015 – „Kilkanaście nowych obrazów”, Centrum Aktywności Twórczej, Ustka