Galeria Obrazów

Galeria Giza

Teresa Pągowska – Zielony Pies

Teksty

„(…)Cechą szczególną, wyróżniającą Pągowską, jest nie dramatyzowanie,
a nadawanie wdzięku(…)”, Jacek Sempoliński „Zeszyty Literackie” nr.84/2003

Krótkie refleksje Teresy Pągowskiej;

„Kiedy maluję, po prostu fruwam. Albo wpadam w rozpacz”.

„Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zwiększać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego ‚ja’ i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie”.

„…Najważniejsze jest, aby istniał POWÓD OBRAZU. Tym powodem może być wszystko, byleby było odczute przeze mnie z taką siłą, która sięga głębiej niż moje ?wiem?. Mieści się w tym radość i rozpacz jednocześnie, zmaganie nie tylko z sobą, ale czymś tak ludzkim, że aż pozaludzkim, zmaganie się z tym, co przekracza pole naszej bezpośredniej obserwacji…”