Galeria Obrazów

Galeria Giza

Franciszek Maśluszczak

Nagrody

Laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy za całokształt twórczości, nagrody im. Brata Alberta (Rzeszów), nagroda Aukcji Wielkiego Serca (Kraków, 2004) i in.